Revize, školení a zkoušky plynových zařízení
Tyto práce jsou nabízeny na základě zákonných předpisů - zejména vyhlášek č. 85/1978 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 91/1993 Sb a 356/2000 Sb a také pro bezpečný provoz Vašeho plynového zařízení.
1. Provádění výchozích revizí u všech nově instalovaných PZ:
  • domovní a průmyslové plynovody
  • regulační stanice
  • koltelny
  • spotřebiče všech výkonů
  • přípojky STL, NTL
  • veřejné plynovody
  • průmyslové pece.
2. Školení pracovníků obsluhy PZ
   (školení v rozsahu přednášky a seznámení s vyhláškami a normami, test a vydání osvědčení - nutné 1x za 3 roky).
3. Provádění provozních revizí na jednotlivé plynové spotřebiče a plynovod v provozu
   (nutné 1x za 3 roky).
4. Vypracování místního provozního řádu na stávající PZ
   (nutné dle norem a vyhlášky pro každý úsek PZ se spotřebiči nad 50 kW).
5. Úprava stávajících MPŘ a tvorba nových revizních knih u spotřebičů nad 50 kW dle nových norem.
6. Odborné technické prohlídky PZ
   (nutnost 1x ročně).
7. Měření emisí CO a NOx dle Vyhl. 356/2000 Sb.
<<Zpět

Ing. RADEK KLON & KOL. - Krátká 1522/2 - 680 01 Boskovice - mobil: +420 608 712 673, e-mail: klon@kloni.cz