Kolektiv
Ing. Vít Paděra - projektant
Pavel Blézl - technik
Ing. Jana Hudečková - specialistka zdravotní techniky, vodovodů a kanalizací
Ing. Zdeněk Juraček - autorizovaný inženýr, EA (energetika)
Ing. Martin Juraček - autorizovaný inženýr pro topné soustavy
Ing. Zdeněk Brokl - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
Ing. Petr Cihlář - autorizovaný inženýr pro vzduchotechniku

Ing. RADEK KLON & KOL. - Krátká 1522/2 - 680 01 Boskovice - mobil: +420 608 712 673, e-mail: klon@kloni.cz